Nyitva tartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 10:00-17:30

Szerda: 13:00-17:30

Csütörtök: 10:00-17:30

Péntek: 8:00-16:00

Szombat (páratlan heteken): 9:00-12:00

Kapcsolat

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár:
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.
Telefon:
0036-94/558-411
E-mail:
ktar.buk@t-online.hu
Adószám:
16866397-2-18

Szavazás

Milyen könyvet olvas a legszívesebben?

Naptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Gyermekkönyvtár

Bejelentkezés

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése és államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (a továbbiakban: MSK) Szervezeti Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg.

 

1. A költségvetési szerv (MSK) megnevezése, székhelye, telephelye

 

A költségvetési szerv megnevezése: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

A költségvetési szerv székhelye: 9737 Bük, Eötvös u. 11.

 

2. A költségvetési szerv (MSK) alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001.01.01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése: Bük Város Önkormányzat.

székhelye: 9737 Bük Széchenyi u. 44.

 

3. A költségvetési szerv (MSK) irányítása, felügyelete

 

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

megnevezése: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete

székhelye: 9737 Bük Széchenyi u. 44.

 

Az MSK Szervezeti és Működési Szabályzatát Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.

 

4. Az MSK alapító okiratának kelte: 2015.02.27., száma: 33/2015.(02.27.) képviselő-testületi határozatok.

 

Az MSK törzskönyvi azonosító száma: 664123.

 

 5. Az MSK tevékenysége:

 

5.1.      A költségvetési szerv (MSK) közfeladata: A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt tart fenn.

 

5.2.      A költségvetési szerv (MSK) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma       szakágazat megnevezése

910110                        Közművelődési intézmények tevékenysége

 

5.3.      A költségvetési szerv (MSK) alaptevékenysége:

 

A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt biztosít, amelyen keresztül ellátja a következő feladatokat:

a)      az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

b)      a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c)      az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d)     az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e)      a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f)       a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g)      a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h)      egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

 

A költségvetési szerv ellátja az intézmény szervezeti egységét képező  sportlétesítmények működtetését fenntartását (sportpálya, sportcsarnok). Közreműködik sportrendezvények megrendezésében, együttműködik a helyi sportegyesületekkel.

 

A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

a)      a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,

b)      gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,

c)      tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

d)     biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

e)      részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

f)       biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,

g)      a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

h)      segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

i)        kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,

j)        tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

k)      a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

 

A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

A könyvtár fentieken túl:

a)      gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

b)      közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

c)      helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,

d)     szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

 

 5.4.             A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

2

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

7

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9

082093

Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

10

082094

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

11

083030

Egyéb kiadói tevékenység

12

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

13

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

14

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

5.5.      A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bük város közigazgatási területe

 


 

A TELJES SZABÁLYZAT ÉS ANNAK EGYES MELLÉKLETEI ALÁBB MEGTEKINTHETŐEK: