Nyitva tartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 10:00-17:30

Szerda: 13:00-17:30

Csütörtök: 10:00-17:30

Péntek: 8:00-16:00

Szombat (páratlan heteken): 9:00-12:00

Kapcsolat

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár:
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.
Telefon:
0036-94/558-411
E-mail:
ktar.buk@t-online.hu
Adószám:
16866397-2-18

Szavazás

Milyen könyvet olvas a legszívesebben?

Naptár

h k s c p s v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Gyermekkönyvtár

Bejelentkezés

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megfelelő tájékoztatást.
A beiratkozás időtartamát 1 évben (365 napban) állapítja meg, a kezdő nap a beiratkozás dátuma. Az Adatkezelő az Érintett adatait az érvényes könyvtári tagság teljes időtartama alatt, és annak lejártától számított 3 évig tárolja az e célt szolgáló nyilvántartó rendszerében. A könyvtárhasználati tagság lejárta után 3 évvel – külön kérvény benyújtása nélkül – az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait az olvasói nyilvántartásból.
Adatkezelő:      Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
Székhely:                                 9737 Bük, Eötvös u. 11.
Képviselő:                               Tóth Tamás, intézményvezető
A képviselő elérhetősége:         tothtamas4@gmail.com ; (30) 3513940
Adószám:                                16866397-1-18
E-mail cím:                               ktar.buk@t-online.hu
Telefonszám:                           (94) 558411

 1. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Név:                                        Gerlecz Edit
Cím:                                        9737 Bük, Eötvös u. 11.
Telefonszám:                           (94) 558409
E-mail cím :                              gerlecz.edit@gmail.com

 1. Hogyan kerülnek kezelésünkbe az Ön személyes adatai?

Az Ön személyes adatai kétféleképpen kerülhetnek kezelésünkbe:

 • ha Ön beiratkozik a könyvtárba, a feltétlenül szükséges adatait, úgymint: kedvezményre jogosító személyes adat (családi és utónév, születési név, állandó és ideiglenes lakcím, anyja neve, születési hely és idő, személyigazolvány száma); e-mail cím; telefonszám; munkahely; munkakör számítógépes rendszerünkben tároljuk.
 • ha Ön nem iratkozott be könyvtárunkba, de internetes szolgáltatásainkat, mint például könyvek előjegyzése, használni szeretné, a könyvtár weboldalán is regisztrálhat, megadva nevét, email címét és egy jelszót.
 • Hogyan használjuk fel az Ön által megadott adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatokat arra használjuk, hogy a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatásokat az Ön számára biztosítani tudjuk. Ezen felül - amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván - email címét arra is felhasználjuk, hogy Önnek időszakosan elektronikus hírleveleket küldjünk. Az Ön személyes adatai és könyvári szolgáltatás - használati szokásai alapján nem végzünk személyes profilalkotást. Statisztikai elemzéseket készítünk alapszolgáltatásainkhoz kapcsolódóan (mint például adott időszakban legnépszerűbb kölcsönözhető könyveink toplistája), de ezen statisztikák készítése minden esetben anonimizált, azokhoz személyes adatokat nem használunk fel.
Ezeknek az adatkezelések a jogalapja egyrészt a szerződésen alapuló jogviszony (beiratkozás esetén), másrészt az Ön hozzájárulása (internetes regisztráció, hírlevél fogadása).

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Szolgáltatásaink minél hatékonyabb biztosítása érdekében adatfeldolgozókat veszünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján. Adatfeldolgozóink a következők:
Adatfeldolgozó:                       Netlib Kft.
Székhely:                                 1148 Budapest, Őrs vezér tere 1. (IV/26.)
Képviselő:                               Szilágyi Loránd ügyvezető
A képviselő elérhetősége:         info@netlib.hu ; (1) 422 0480
Adószám:                                13162979-2-42
E-mail:                                     info@netlib.hu
Telefonszám:                           (1) 422 0480
Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezen a szolgáltató az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat és magas adatvédelmi szintet biztosít. Személyes adatot más személynek vagy szervezetnek nem továbbítunk, kivéve, ha erre jogszabályi kötelezettség áll fenn.

 1. Meddig őrizzük személyes adatait?

Személyes adatait a beiratkozástól, regisztráció során pedig az utolsó aktivitástól számított 3 évig tároljuk. Kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

 1. Jogorvoslat

Személyes adatai kezelésére vonatkozóan Önt a következő jogok illetik meg:

 • adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni,
 • a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni,
 • személyes adatainak törlését kérni (amennyiben nincsenek kötelezettségei könyvtárunk felé, mint például kölcsönzésből vissza nem hozott könyvek),
 • kérheti az adatkezelés korlátozását,
 • az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában tőlünk kikérni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére,
 • az adatkezelés ellen tiltakozni,
 • a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására,
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

Amennyiben további, részletesebb tájékoztatást szeretne kapni személyes adatainak kezeléséről, kérjük, forduljon hozzánk kérdéseivel a következő email címen: ktar.buk@t-online.hu, illetve kérjük, olvassa el részletes Adatkezelési tájékoztatónkat, amely elérhető honlapunkon vagy személyesen könyvtárunkban.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:                 +36-1-391-1400;
E-mail cím:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                  www.naih.hu