Nyitva tartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 10:00-17:30

Szerda: 13:00-17:30

Csütörtök: 10:00-17:30

Péntek: 8:00-16:00

Szombat (páratlan heteken): 9:00-12:00

Kapcsolat

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár:
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.
Telefon:
0036-94/558-411
E-mail:
ktar.buk@t-online.hu
Adószám:
16866397-2-18

Szavazás

Milyen könyvet olvas a legszívesebben?

Naptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Gyermekkönyvtár

Bejelentkezés

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

A könyvtárhasználat szabályai

Készült az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a 6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

 

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, BEIRATKOZÁS

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

 

Beiratkozáskor tagdíjat kell fizetni, mely 12 hónapig érvényes. Az éves tagdíj mértékét a könyvtárhasználati díjakról rendelkező melléklet tartalmazza, amely évente felülbírálásra kerül. A beiratkozási díjak mértéke függ az adott személy korától, foglalkozásától.

 

A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A beiratkozás alkalmával a 16 és 70 év közötti korosztálytól az aktuális díjtáblázatunkban (1. melléklet) meghatározott összegű díjat szedjük. Nem kell beiratkozási díjat fizetniük: a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, az intézmény (beleértve a művelődési központot is) dolgozóinak és önálló keresettel nem rendelkező gyermekeiknek, a könyvtárosoknak és pedagógusoknak, a büki önkormányzat dolgozóinak, valamint a fogyatékkal rendelkezőknek, ha azt igazolni tudják.

 

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek a munkanélküliek, a diákigazolvánnyal rendelkező közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói, GYES-GYED-en lévők, nyugdíjasok, alkalmi vendégek.

 

Beiratkozás nélkül vehetők igénybe - az informatikai eszközök és a reprográfiai szolgáltatások, azok használati díjainak fizetése mellett - a könyvtár alapszolgáltatásai (helyben olvasás, katalógushasználat, információszolgáltatás).

 

Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.

A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik. Az olvasók számítógépen rögzített adatait a könyvtár senkinek sem adja ki.

 

 

16 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be.

 

A 16 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

 

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

 

 

Kölcsönzés, hosszabbítás

 

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja - a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem - az olvasójegyek megőrzését.

 

Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

 

Az olvasók 10 dokumentum-egységet kölcsönözhetnek alkalmanként, kizárólag saját olvasójegyükre.

 

A kölcsönzési idő: könyvekre 3 hét, hírlapok régebbi számaira és CD-ROM-okra 1 hét, videokazettákra, DVD-ékre 3 nap.

 

14 éven aluli olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a gyermekkönyvtárból illetve a fiókkönyvtár gyermekrészlegéből kölcsönözhetnek dokumentumokat.

 

A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Ha a hosszabbítás nem személyesen történik, hanem telefonon (94/558-411), e-mailben (ktar.buk@t-online.hu) vagy a honlap saját olvasói felületén akkor csak a lejárat napja előtt lehet kérni hosszabbítást. Az elektronikus dokumentumok (pl. DVD) és a folyóiratok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható!

 

A hosszabbítási idő alkalmanként három hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet).

 

Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

 

 

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

 

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk és kölcsönzési határidejük két hét.

 

Az adott könyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni.

 

A könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása esetében felmerülő költséget a küldő könyvtár által megszabott díjtételek szerint kell téríteni, amelyet a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.

 

 

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

 

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk.

A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni.

 

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni. Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését stb.)

 

 

Számítógép-használat

 

A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni az erre a célra kijelölt informatikai teremben.

 

14 éven aluli, beiratkozott olvasók ingyen használhatják számítógépeket iskolai tanulás céljára.

 

Az elektronikus katalógusok, adatbázisok használata mindenki számára ingyenes. Más esetekben a számítógép használatának díja 200,- Ft/óra a beiratkozott olvasók részére. A nem beiratkozott olvasók 400,- Ft/óra használati díjat kötelesek fizetni. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik) térítés ellenében kinyomtathatók.

A könyvtár területén a WiFi szolgáltatás beiratkozott olvasóink számára ingyenes.

A számítógépek használatáról a Számítógéptermi szabályzat rendelkezik.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Az intézmény szolgáltatásai a nyitvatartási időben vehetők igénybe.

 

A személyi adatok regisztrálása nélkül vehető igénybe a fénymásolás, nyomtatás és látogathatók a könyvtár rendezvényei.

 

A könyvtár használója az lehet, aki a regisztrációhoz szükséges személyi adatokat igazolja, és a könyvtárhasználati szabályokat betartja.

 

Kérjük a látogatókat, hogy a kabátjukat a fogason, át nem látszó táskájukat a padon helyezzék el. Mivel értéktárgyaikért (személyi iratok, pénz, stb.) nem vállalunk felelősséget, azokat nejlonzacskóban, esetleg A/4-es méretnél kisebb táskában magával vihetik. Az olvasótérbe ezen kívül csak irodaszereit és jegyzeteit viheti be.

 

A könyvtárban a DOHÁNYZÁS, ÉTKEZÉS, HANGOSKODÁS TILOS!

 

A könyvtár használatára vonatkozó szabályokat és az alapvető emberi normákat és viselkedést megszegő olvasó városi könyvtár és fiókkönyvtár szolgáltatásait határozatlan ideig nem veheti igénybe. Az időtartamról az intézményvezetője jogosult dönteni. Végleges döntést von maga után a könyvtár tulajdonában, használati tárgyaiban, bármilyen infrastruktúrájában szándékosan elkövetett károkozás.