Büki Városi Könyvtár Büki Városi Könyvtár
Híreink Katalógus Könyvajánló Programok
Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Könyvtári szolgáltatások igénybevétele

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

Beiratkozáskor tagdíjat kell fizetni, mely 12 hónapig érvényes. Az éves tagdíj mértékét a könyvtárhasználati díjakról rendelkező melléklet tartalmazza, amely évente felülbírálásra kerül. A beiratkozási díjak mértéke függ az adott személy korától, foglalkozásától. 

A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A beiratkozás alkalmával a 16 és 70 év közötti korosztálytól az aktuális díjtáblázatunkban (1. melléklet) meghatározott összegű díjat szedjük. Nem kell beiratkozási díjat fizetniük: a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, az intézmény (beleértve a művelődési központot is) dolgozóinak és önálló keresettel nem rendelkező gyermekeiknek, a könyvtárosoknak és pedagógusoknak, a büki önkormányzat dolgozóinak, valamint a fogyatékkal rendelkezőknek, ha azt igazolni tudják. 

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek a munkanélküliek, a diákigazolvánnyal rendelkező közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói, GYES-GYED-en lévők, nyugdíjasok, alkalmi vendégek.

Beiratkozás nélkül vehetők igénybe - az informatikai eszközök és a reprográfiai szolgáltatások, azok használati díjainak fizetése mellett - a könyvtár alapszolgáltatásai (helyben olvasás, katalógushasználat, információszolgáltatás).

Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.
A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik. Az olvasók számítógépen rögzített adatait a könyvtár senkinek sem adja ki.


16 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be. 

A 16 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján rögzítjük, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 

Bük Város Önkormányzata Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Az én könyvtáram